Мехк-Кхел

Независимый интернет-портал Ингушетии

Погода

RSS В иностранной прессе

Контакты

  • Электронная почта: mehkkhelonline@gmail.com

Архивы

Ссылки

Саид Чахкиев: ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ

ВИРАГА ДО АЛ КХАЬЧАЧА

Цкъа Вирага кхаьчад доал.
Иштта а хул.
Виро оал,
Оал аьлча а, ц1ог1а детт:
— Говр хьалаха, гамаж, етт! —
Лергаш эгаду цо ший. —
Ж1али мичад, газа, жий?!
Борг1ал, котамаш хьаеха,
Амар да из, дац из дехар!
Дерригаш а — къаьна, къона —
Х1анз чулаттаргда шо сона!
Иистхургдац шо, булле даьна.
Шоашка яххар, шоашка аьннар
Хьадергда оаш, ак ца оалаш.
Сога хургья х1анз шун гоалаш.
Хозий шоана? — Виро хетт,
Виро биъэ ког 1обетт. —
Ховлда шоана,
Х1анзчул т1ехьаг1, —
Из са хьалххар амар да, —
Вирах 1ехаргда шо, вирах,
Даим вирах 1ехаргда!»
Унзара дувл коа т1ар доахан,
Оалхазараш кхералу,
Виро денна хьалха доахаш,
Вирах 1еха долалу.
Бакъда, Борг1ал шек д1аяц.
Цун оаз хьахоз гаьнна ара.
«Къу-къура-къу!» — аьнна мара,
Вирах 1ахаргйолаш яц.
Борг 1 ало ю ч1оаг1а тамаш
Хьаде г1ерташ Вира товр,
Мотт хьекхаш я цунна гам
Иштта я мотт хьекхаш говр
Ж1али, газа, устаг1, етт,
Вир хестадеш, юхе г1ерт,
Из мерзденна, шоайла къувс.
Эхь ца хеташ, х1ара денна,
Кхалаж т1ара мозий санна
Вира товр деш гонахь хьувз.
Цхьа Борг1ал яц мут1ахь хул!
Яхар хьадеш, цун им дулаш.
Цу г1улакха раьза доацаш,
Виро ч1оаг1а яппар ю,
Хьажк1аш, борц кхы бувргбоацаш,
Борг1ал коара эккхаю.
Борг 1 ал йолча, вирах 1ехаш,
Йоаг1а Гамаж, йоаг1а Говр.
«Мут1ахь хила Вира? — дех цар. —
Из да цунна, тхона ловр».
Борг1ало ший ткъамаш детт.
«Со малий хой шоана? — хетт. —
Вир эккхадаь е из денна
Ха отте, цун когаметта,
Геттар айдаь, корта бетташ,
Хаьтта доацаш, той-ца той а,
Денаж1али 1охоадойя,
Ж1алех 1еха доахкий шо?!
Шун къамаьла Виран чо
Ца балар, — оал Борг 1 ало. —
Ийс внйнав, йоах, 1овдало.
Оаш мотт хьекха шоай ма та.
С а да, даьда, ворхх1е да,
Зама ярах къиза, еха.
Ц1аккха вирах 1ийхаяц,
Д1ахо атхо, вирах 1ехаш,
Лаьтта яха лаьрх1а яц!
Бежанаш да Вири, Говри…
Бакъахь дар из вайна ховре.
Цхьабоа нах ба, хьа хьаштдале,
Шоашта баа п1урий бале,
Сий а эхь а дицлургдолаш,
Вирах, ж1алех 1ехаргболаш.
* * *
Эздел лело хьаькъал долчо,
Хурдело мег фуннаг1 дича, —
Белхаш хилац, ловзар долча,
Халхабувлац, саг веннача.
* * *
Ираз хилац, жай кач элча,
На 1 арах хьалтохе л а…
Х1анад-хьог1 из, нагахь белча,
Безам белча, са а ла.

Са1ид ЧАХКИЕВ
«Сердало» № 8 (10948) 22 января 2013 г.

Оставить новый комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

© 2019. Республика Ингушетия, Назрань. Мехк-Кхел.
Яндекс.Метрика